Baboe, gevestigd aan de Moeder Lambertastraat 5, Zwolle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://baboe.nl

Moeder Lambertastraat 5

Zwolle

06-83197575

De persoonsgegevens die wij verwerken:

Baboe verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– voor- en achternaam

– geslacht

– geboortedatum

– adresgegevens

– telefoonnummer

– e-mailadres

– overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie(s)

– internetbrowser en apparaattype

– informatie betreffende ziektekostenverzekering

– huidtype

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Baboe verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van je:

– gezondheid

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

– ethnische afkomst

– levensstijl

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@baboe.nl; dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Baboe verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– voor het afhandelen van jouw betaling

– voor het afstemmen van de behandeling op jouw huidtype

– voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– om goederen en diensten bij je af te leveren

– om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen

Geautomatiseerde besluitvorming

Baboe neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Baboe) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Baboe bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

– voor- en achternaam: tot 2 jaar na ons laatste contactmoment

– adresgegevens: tot 2 jaar na ons laatste contactmoment

– telefoonnummer: tot 2 jaar na ons laatste contactmoment

– e-mailadres: tot 2 jaar na ons laatste contactmoment

– geboortedatum: tot 2 jaar na ons laatste contactmoment

– gegevens over gezondheid: tot 2 jaar na jouw laatste behandeling

– huidtype: tot 2 jaar na jouw laatste behandeling

Delen van persoonsgegevens met derden

Baboe verkoopt jouw gegevens niet door. Baboe verstrekt jouw gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie, die eerder is opgeslagen, via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Voor uitgebreidere informatie van alle (third party) cookies die door Baboe worden geplaatst en uitgelezen, klik hier.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Baboe. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens, sturen naar info@baboe.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Baboe wil jou er verder op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Baboe neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt daartoe passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn, of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via: info@baboe.nl