Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van BABOE:

Baboe heeft op geen enkele wijze inzicht in de gegevens van cliënten die onder Licentiehouders vallen. Derhalve vallen hun gegevens buiten het bereik van Baboe en ligt de verantwoordelijkheid tot het naleven van de AVG geheel bij Licentiehouder in kwestie.

Gegevens van de vermelde cliënten in het register van BABOE, zoals vermeld op deze website: BABOE gebruikt uitsluitend de gegevens van Licentiehouders en alleen voor informatie die voor de cliënten van belang kunnen zijn, informatief of financieel, voor persoonlijk contact, voor het versturen van facturen en het versturen van uitnodigingen en afspraak-herinneringen t.b.v. de afspraken van BABOE. BABOE gebruikt haar gegevens niet voor verkoop van adresgegevens aan derden en het versturen van spam. BABOE draagt er zorg voor dat de gegevens van haar cliënten zorgvuldig, stikt vertrouwelijk en in een beveiligde omgeving bewaard worden. BABOE draagt er zorg voor dat de gegevens, na beëindiging van de klantrelatie gemeld aan Baboe, op verzoek van de cliënten alle betreffende gegevens jegens deze persoon onmiddellijk worden vernietigd. Het bestuur van BABOE is de enige persoon die de persoonlijke gegevens kunnen inzien en gebruiken. BABOE zal nimmer zonder toestemming van de cliëntengegevens openbaar maken of aan derden verstrekken, anders dan de gegevens die op deze website zijn vermeld, en waar zij toestemming voor hebben gegeven.